200 కోట్ల బిజినెస్ ప్లాన్ లో ‘స్పైడర్’

అమెరికాలో తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించి 200  స్క్రీన్లలో రిలీజ్ అయితే చాల గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. అయితే ‘బాహుబలి’ మినహాయిస్తే మరే తెలుగు సినిమా కూడా 250 స్క్రీన్లకు మించి విడుదలైన సందర్బాలు గతంలో…